ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 7 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Nörolojik hastalıkların özürlülük derecelerinin sağlık kurulunda değerlendirilmesi
   
Murat Çabalar, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Tamer Yazar, Betül Güveli, Vildan Yayla
   
  ÖZET
   
  Amaç: Nörolojik rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluna başvuran olguların özür oranları belirlendi ve bu oranların tanı ile olan ilişkisi incelendi. Ülkemizde az sayıda yapılan böyle bir çalışmanın özürlülerimizin durumunu görmek açısından Türkiye geneline ışık tutacağı düşünüldü.
Gereç ve Yöntem: 2 Ocak 2009-16 Aralık 2010 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kuruluna özürlü raporu almak için başvuran olgulardan nörolojik rahatsızlığı bulunan 2082 olgunun son nörolojik durumları değerlendirildi ve Bakanlar Kurulunun 16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Özürlülük ölçütü, sınışaması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmenlik” ile özürlülük oranları hesaplandı.
Bulgular: Değerlendirilen 2082 olgunun 1170’i erkek (%56.2), 912’si kadın (%43.8) idi. Başvuranlar arasında ilk sıraları; serebrovasküler hastalık (SVH) (n: 628; %30.2) demans (n: 314; %15.1), epilepsi (n: 230; %11), serebral palsi (SP) (n: 216; %10.4) almaktaydı. Sinir sistemi özürlülük oranı bakıldığında motor nöron hastalığı (MNH) %73 miyopati %65, demans %59 ve SVH sekeli %58 iken ortalama sinir sistemi özürlülük oranı %51 ve genel özürlülük oranı %67 olarak hesaplandı. Nöroloji kliniğinden alınan sinir sistemi özür oranı rapor sonunda alınan genel özür oranından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,0001).
Sonuç: Özürlülük tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de önemli bir sorundur. Ülkemizde bu konuda çok az sayıda yapılmış çalışma vardır. Bu çalışma nörolojik özürlülerimizin durumunu göstermek açısından faydalı olup diğer özürlülükler açısından da Türkiye geneline ışık tutacaktır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Resmi gazete, sinir sistemi, özürlülük ölçütü
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız