Editörler Kurulu

Sahibi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi


Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Esra Deniz Papatya Çakır
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
edpapatya@yahoo.com.tr
0000-0003-4664-7435


Editör

Prof. Dr. Esra Şevketoğlu
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul, Türkiye
caglaes@yahoo.com
0000-0002-8330-2877


Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
dritir@hotmail.com
0000-0001-7931-7104

Doç. Dr. Abdulmuttalip Şimşek
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
0000-0001-8003-4654

Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
kivancderya.peker@saglik.gov.tr
0000-0002-8887-3505