ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   BT kolonografide ekstrakolonik bulgular: 227 vakadaki tecrübemiz
  Rustu Turkay, Baris Bakir, Oktar Asoglu, Merve Gulbiz Kartal, Adem Ucar, Binnur Simsek, Kursat Serin, Irem Font Erdil, Yılmaz Onal
     
2   Kanlı meme başı akıntısına radyolojik yaklaşım
  Ravza Yilmaz, Fatma Çelik Yabul, Sema Aksoy, İrem Erdil, Rüştü Türkay, Selin Kapan, Ercan İnci
     
3   Yoğun bakımda perkütan trakeostominin geç dönem komplikasyonlarının değerlendirilmesi
  Yasemin Tekdöş Şeker, Evrim Kucur Tülübaş, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
     
4   Subaraknoid kanamada mortaliteyi etkeleyen faktörler
  Volkan Erdoğan, Akkan Avcı
     
5   Yetişkin bireylerde kavrama ve çimdikleme kuvvetine baskın tarafın etkisi ve referans değerler
  Murat Demiroğlu, Korhan Özkan, Volkan Gür, Kahraman Öztürk, Afşar Özkut, Serkan Aykut
     
6   İyi huylu meningiom ve glioblastoma multiformede kurşun ve nikel düzeylerinin kantitatif analizi
  Utku Adilay, Murat Gunal, Osman Tanriverdi, Ali Kemal Guler, Bulent Güçlü, Bulent Demirgil
     
7   Uzmanlık öğrencisi hekimlerin benlik saygısı düzeylerinin organ bağışı tutumlarına etkisi
  Mehmet Emin Güneş, Özge Conak
     
8   Rektum tümörü metastazını taklit eden tüberküloz lenfadenit: Bir olgu sunumu
  Alaattin Öztürk, Fatma Fidan, Ergün Uçmaklı, Zuhal Yananlı
     
9   Myofibroblastoma: Erkek hastada nadir bir benign meme tümörü olgusu
  Murat Özgür Kılıç, Meral Şen, Cenap Dener, Sibel Yenidünya
     
10   Nöroakantositozis: Olgu sunumu
  Turan Poyraz, Aslı Çiftçi, Özlem Akgün, Serap Kasa, Egemen İdiman
     
11   Sağ arkus aortaya eşlik eden sol pulmoner arter yokluğu: Bir olgu sunumu
  Vehbi Doğan, Şeyma Kayalı, Senem Özgür, İlker Ertuğrul, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Infobase
ASI (Advanced Science Index)
ISRA (International Society for Research Activity)
Journalindex.net
Researchbib
Citefactor
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline