Araştırma

Çocukluk Çağındaki Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Murat Doğan
 • Feyza Esen
 • Yasemin Doğan
 • Selcan Öztürk
 • Ömer Faruk Demir
 • Mehmet Adnan Öztürk
Med J Bakirkoy 2019; 15: 126-130 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180216114524
İntihar Girişimi Nedeniyle Yoğun Bakıma Yatırılan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi
 • Serkan Özsoylu
 • Meda Kondolot
 • Başak Akyıldız
 • Sevgi Özmen
 • Esra Demirci
Med J Bakirkoy 2019; 15: 131-135 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180222080220
Abortus İmminens Tanılı Olgularda Antikardiyolipin Antikor Pozitifliği ile Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki
 • Yasemin Alan
 • Murat Alan
 • Beril Gürlek
 • Yüksel Kurban
 • İbrahim Uyar
 • Yaşam Kemal Akpak
 • Ahmet Nuri Danışman
Med J Bakirkoy 2019; 15: 136-141 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180306081759
Gastrointestinal Malignite Cerrahisi Geçirecek Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım İhtiyacını Öngörmede ASA, SORT, CCI ve CACI İndekslerinin Karşılaştırılması
 • Mustafa Kılıç
 • Elif Bombacı
 • Banu Çevik
Med J Bakirkoy 2019; 15: 142-149 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180318093225
Akromegali Hastalarda Serum Lipit Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Havva Keskin
 • Kenan Çadırcı
 • Yasemin Kaya
 • Şenay Durmaz
 • Abdulmuttalip Arslan
 • Faruk Yıldız
 • Hakan Gözcü
 • Mehmet Emin Budak
 • Ayşe Çarlıoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 150-154 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos2018.20180324112843
Proksimal Femur Patolojik Kırıkları Sonrası Seçilen Cerrahi Tekniğin ve Hasta Özelliklerinin Uzun Dönem Sürviye Etkileri
 • Yavuz Sağlam
 • Barış Gülenç
 • Fevzi Birişik
 • Onur Tunalı
 • Ahmet Salduz
 • Önder Yazıcıoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 155-159 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180423062907
Doğum Yapan Annelerin Bebeklerine Bağlanma ve Depresyon Yaşama Durumları ile Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
 • Aysel Topan
 • Serap Demirel
 • Işın Alkan
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Sevda Doğru
Med J Bakirkoy 2019; 15: 160-169 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180502104645
Akut Böbrek Hasarında Etiyolojik Faktörler ve Geriatrik Hastalardaki Etkisi
 • Murat Akarsu
 • Orkide Kutlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 170-174 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180602094833
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Kaçakların Tespitinde Presepsinin Tanısal Değeri: Pilot Çalışma
 • Sinan Binboğa
 • Nilgün Işıksaçan
 • Murat Çikot
 • Osman Köneş
 • Elif Binboğa
 • Mehmet Karabulut
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Med J Bakirkoy 2019; 15: 175-181 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180704031237
Kawasaki Hastalığında Koroner Arter Tulumunun Belirlenmesinde Lenfosit Monosit Oranının Değeri Kawasaki Hastalığı: Lenfosit Monosit Oranı
 • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
 • Gönül Tanır
Med J Bakirkoy 2019; 15: 182-186 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190109073231